نوآوران امین
1399/11/06
16:46
پتروشیمی پردیس (#شپدیس) گزارش #فعالیت_ماهانه (#دی_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ⭕️کاهش (۲۹.۴۸) درصدی فر...

پتروشیمی پردیس (#شپدیس)گزارش #فعالیت_ماهانه (#دی_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱⭕️کاهش (۲۹.۴۸) درصدی فروش دی ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۷۲.۶۱ درصدی فروش دی ۱۳۹۹ در مقایسه با دی ۱۳۹۸


✅رشد ۱۹۵.۸۸ درصدی فروش ۴ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0