کدال۳۶۰
1399/11/08
09:49
#کهرام #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید - گروه الف) منتهی به سال مالی 1399/12/30(اصلاحیه) شرکت تولیدی گرانیت بهسرام...

#کهرام


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) شرکت تولیدی گرانیت بهسرام
۱۳۹۹-۱۱-۰۸ ۰۹:۴۹:۴۶ (۷۱۷۳۲۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0