سهامیاب - آموزش بورس
1400/10/07
08:41
رئیس سازمان بورس: عرضه سیمان در بورس کالا به انحصار خرید پایان داد ☑️ بورس کالا باعث شکستن انحصار در خرید سیمان و نیز افزایش تولید و عرضه سیمان ت...

رئیس سازمان بورس:


عرضه سیمان در بورس کالا به انحصار خرید پایان داد☑️ بورس کالا باعث شکستن انحصار در خرید سیمان و نیز افزایش تولید و عرضه سیمان توسط تولید کنندگان شد.☑️ مصرف کنندگان نیز با ارتباط مستقیم با تولید کنندگان در بستر بورس کالا به میزان مورد نیاز محصول خود را تهیه میکنند.انتهای خبر

0
0