کدال۳۶۰
1401/02/20
14:44
#ثفارس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪ شرکت عمران و توسعه فارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 از محل واگذاری پروژه...

#ثفارس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
▪ شرکت عمران و توسعه فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل واگذاری پروژه های خود درآمدی نداشته است.
▪ ثفارس با سرمایه ثبت شده ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ ۶,۲۴۲ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۹۸٪ افت داشته است
۱۴۰۱-۰۲-۲۰ ۱۴:۴۴:۴۹ (۸۷۷۹۹۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0