کدال۳۶۰
1401/03/29
17:04
#وکبهمن ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 🔹 تاریخ جلسه: 1401/03/29 ساعت 14:00 ...

#وکبهمن


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۱۵۷۴🔹 سود نقدی هر سهم: ۲۲۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۱۰,۸۱۹,۸۳۸ میلیون ریال۱۴۰۱-۰۳-۲۹ ۱۷:۰۵:۵۴ (۸۹۸۷۸۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0