سهام بنیادی
1399/09/02
08:20
#زدشت ۹۹/۹/۲ 📉 حمایت اول ۳۴۸۷ 🏴‍☠️ حد ضرر فعلی ۳۳۰۰ 📉 حمایت بعدی بازه ۲۸۷۰-۲۶۰۰ 📈 مقاومت بعدی ۴۶۷۰ 🏁 هدف بعدی ۶۳۰۰ 👈🏻 لینک چارت 📉 📈

#زدشت ۹۹/۹/۲📉 حمایت اول ۳۴۸۷🏴☠️ حد ضرر فعلی ۳۳۰۰📉 حمایت بعدی بازه ۲۸۷۰-۲۶۰۰📈 مقاومت بعدی ۴۶۷۰🏁 هدف بعدی ۶۳۰۰👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0