بورس پلنر
1399/11/11
08:30
#شراز روند کاهشی اخیر با واکنش موثر قیمت به کف کانال صعودی بلند مدت و تراز 0.5 درصد فیبوناچی ریتریسمنت در ارقام 90404 - 92355 ریال متوقف گردیده اس...

#شراز


روند کاهشی اخیر با واکنش موثر قیمت به کف کانال صعودی بلند مدت و تراز ۰.۵ درصد فیبوناچی ریتریسمنت در ارقام ۹۰۴۰۴ - ۹۲۳۵۵ ریال متوقف گردیده است که انتظار میرود پس از اندکی نوسان در بازه کنونی به سمت سقف و مقاومت ۱۳۳۰۳۰ ریال گام بردارد.در خصوص سناریوی فوق، شکست خط روند افزایشی تداوم اصلاح تا محدوده ۸۳۲۰۱ ریال را در پی خواهد داشت.۹۹/۱۱/۱۱@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0