ایچیموکو و الیوت
1399/09/23
10:23
با این حجم، و حمایت اندیکاتور،مناسب برای خرید و نگهداری میدانم👌🏻 #لکما

با این حجم، و حمایت اندیکاتور،مناسب برای خرید و نگهداری میدانم👌🏻 #لکماانتهای خبر

0
0