بورس۲۴
1400/10/27
21:16
فردا روز شلوغ تالار صنعتی/ فولاد مبارکه و فولاد خوزستان با عرضه ی تختالSM وتختال C میهمان بورس کالا می شوند...

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،لیست عرضه های دسته جمعی فلزی ها را اینجا ببینید. فولاد خوزستان ۶۰هزار تن تختال C با قیمت هر تن ۱۴.۶میلیون تومان ،فولاد هرمزگان جنوب هم ۲۰هزار تن تختال C با قیمت هر تن ۱۳.۷ میلیون تومان و فولاد مبارکه اصفهان ۳۰ هزار تن تختال SM با قیمت هر تن ۱۳.۷میلیون تومان با تاریخ سررسید ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ در تالار صنعتی بورس کالا روز سه شنبه مورخ ۲۸ دی ۱۴۰۰ عرضه خواهند کرد. همچنین مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد ۷۵۰تن سبد شمش بلوم با قیمت هر تن ۱۲میلیون تومان با تاریخ سررسید ۳بهمن ۱۴۰۰،مجتمع فولاد خراسان ۵هزار تن شمش بلوم با قیمت هر تن ۱۲.۷میلیون تومان با تاریخ سررسید ۲۰بهمن ۱۴۰۰ و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو هم ۱۵ هزار تن شمش بلوم با قیمت هر تن ۱۲میلیون تومان با تاریخ سررسید ۳ بهمن ۱۴۰۰ در تالار صنعتی عرضه می کنند. در کنار این عرضه ها آهن و فولاد ارفع هم قصد دارد ۸ هزار تن شمش بلوم با قیمت هر تن ۱۲ میلیون تومان و فولاد کویر دامغان ۲هزار و ۵۰۰ تن شمش بلوم با تاریخ سررسید ۳ بهمن ۱۴۰۰ و مجتمع ذوب آهن فولاد خزر هزار تن شمش بلوم با اندازه های مختلف و با قیمت هر تن ۱۲ میلیون تومان در تالار صنعتی بورس کالا عرضه کنند. نورد و لوله اهواز هم ورق گرم B با تناژهای مختلف و با قیمت ثابت هر تن ۱۸.۸ میلیون تومان و با تاریخ سررسید های مختلف در تالار صنعتی روز سه شنبه مورخ ۲۸ دی ۱۴۰۰ عرضه خواهد کرد.

فردا روز شلوغ تالار صنعتی/ فولاد مبارکه و فولاد خوزستان با عرضه ی تختالSM وتختال C میهمان بورس کالا می شوند...

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،لیست عرضه های دسته جمعی فلزی ها را اینجا ببینید.


فولاد خوزستان ۶۰هزار تن تختال C با قیمت هر تن ۱۴.۶میلیون تومان ،فولاد هرمزگان جنوب هم ۲۰هزار تن تختال C با قیمت هر تن ۱۳.۷ میلیون تومان و فولاد مبارکه اصفهان ۳۰ هزار تن تختال SM با قیمت هر تن ۱۳.۷میلیون تومان با تاریخ سررسید ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ در تالار صنعتی بورس کالا روز سه شنبه مورخ ۲۸ دی ۱۴۰۰ عرضه خواهند کرد.


همچنین مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد ۷۵۰تن سبد شمش بلوم با قیمت هر تن ۱۲میلیون تومان با تاریخ سررسید ۳بهمن ۱۴۰۰،مجتمع فولاد خراسان ۵هزار تن شمش بلوم با قیمت هر تن ۱۲.۷میلیون تومان با تاریخ سررسید ۲۰بهمن ۱۴۰۰ و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو هم ۱۵ هزار تن شمش بلوم با قیمت هر تن ۱۲میلیون تومان با تاریخ سررسید ۳ بهمن ۱۴۰۰ در تالار صنعتی عرضه می کنند.


در کنار این عرضه ها آهن و فولاد ارفع هم قصد دارد ۸ هزار تن شمش بلوم با قیمت هر تن ۱۲ میلیون تومان و فولاد کویر دامغان ۲هزار و ۵۰۰ تن شمش بلوم با تاریخ سررسید ۳ بهمن ۱۴۰۰ و مجتمع ذوب آهن فولاد خزر هزار تن شمش بلوم با اندازه های مختلف و با قیمت هر تن ۱۲ میلیون تومان در تالار صنعتی بورس کالا عرضه کنند.


نورد و لوله اهواز هم ورق گرم B با تناژهای مختلف و با قیمت ثابت هر تن ۱۸.۸ میلیون تومان و با تاریخ سررسید های مختلف در تالار صنعتی روز سه شنبه مورخ ۲۸ دی ۱۴۰۰ عرضه خواهد کرد.


1234567891011121314151617
انتهای خبر

0
0