کدال۳۶۰
1400/12/21
15:09
#لپیام صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت گسترش صنایع پیام ▪️ شرکت گسترش صنایع پیام در دوره منتهی به 140...

#لپیام


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت گسترش صنایع پیام
▪️ شرکت گسترش صنایع پیام در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۱۱۴ ریال سود محقق کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۹ ریال زیان شناسایی کرده بود.▪️ «لپیام» با سرمایه ثبت شده ۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۰,۵۷۴ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۰-۱۲-۲۱ ۱۵:۰۹:۵۲ (۸۶۲۰۰۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0