کدال۳۶۰
1399/12/03
15:59
#فروس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/11/30 ▪️ شرکت فروسیلیس ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/11/30 معادل 600,849 میلیون ریال ...

#فروس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰▪️ شرکت فروسیلیس ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ معادل ۶۰۰,۸۴۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۳۳٪ افزایش داشته است.▪️«فروس» با سرمایه ثبت شده ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۴,۶۴۰,۳۲۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۴٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۲-۰۳ ۱۵:۵۹:۵۸ (۷۲۳۹۹۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0