نوآوران امین
1400/04/13
08:56
مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران(#ثاباد) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 95 ...

مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران(#ثاباد)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۹۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۵۵,۰۸۸ میلیون ریال به مبلغ ۸,۰۱۱ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۲۹۹ درصدی سود خالص ۳ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0