کارگزاری آبان
1401/03/17
10:57
📊#وسالت اطلاعیه 1401/03/17 *بانک قرض الحسنه رسالت* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیرو نامه ۱۲۱/۱۸۳۶۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ سازمان بورس...

📊#وسالت


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۷


*بانک قرض الحسنه رسالت*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیرو نامه ۱۲۱/۱۸۳۶۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ سازمان بورس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
انتهای خبر

0
0