سهامیاب - آموزش بورس
1399/09/23
08:33
#سیمان ✍️ در گروه سیمانی اگرچه فشار عرضه تحت تاثیر روند کلی بازار بالا گرفته اما روند معاملات در کنار وضعیت شاخص گروه این ذهنیت را ایجاد می‌کند که...

#سیمان✍️ در گروه سیمانی اگرچه فشار عرضه تحت تاثیر روند کلی بازار بالا گرفته اما روند معاملات در کنار وضعیت شاخص گروه این ذهنیت را ایجاد می‌کند که پس از کمی اصلاح و دست به دست شدن، ادامه روند صعودی را خواهیم داشت.📉 در این گروه #ساراب پس از جبران ۳۸ درصد از مسیر ریزش، با فشار عرضه همراه شده است. خرید این سهم بازه قیمتی ۱.۲۰۰ – ۱.۲۵۰ تومان برابر با خط روند صعودی کم‌ریسک خواهد بود.📈 در #سکرما مقاومت ۱.۶۰۰ – ۱.۶۲۰ تومان شکسته شده است. بنابراین هر برگشتی به عقب نقش پولبک برای رشد مجدد را خواهد داشت.📉 در #سیدکو ، روند اصلاحی به شکل زیگزاگ دنبال می‌شود. این سهم در صورت برگشت به قیمت‌های ۸۲۰ – ۸۳۰ تومانی باری دیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت.📉 در #ساروم شاهد درگیری با مقاومت ۲.۹۰۰ تومانی هستیم. اصلاح احتمالی سهم به سمت قیمت‌های ۲.۵۰۰ تومانی فرصت خرید میان‌مدتی تلقی می‌گردد.📈 در #سبهان مقاومت ۶.۴۰۰ تومانی شکسته شده است. در این سهم احتمالا یک پولبک و سپس حرکت به سمت اهداف ۷.۵۰۰ تومانی را داشته باشیم.انتهای خبر

0
0