بولتن اقتصادی
1400/05/24
12:14
گرانی خودسرانه لبنیات از سوی تولیدکنندگان سخنگوی انجمن صنایع لبنی 🔹برنامه مصوبی برای افزایش قیمت لبنیات وجود ندارد. 🔹یه دلیل افزایش رسمی نرخ شیر ...

گرانی خودسرانه لبنیات از سوی تولیدکنندگانسخنگوی انجمن صنایع لبنی🔹برنامه مصوبی برای افزایش قیمت لبنیات وجود ندارد.


🔹یه دلیل افزایش رسمی نرخ شیر خام متاثر از آن قیمت محصولات لبنی نیز حدود ۲۰ درصد افزایش یافت.


🔹ما نمی توانستیم کارخانه‌های لبنی را تعطیل کنیم تا دولتی‌ها تصمیم بگیرند.

انتهای خبر

0
0