پایگاه خبری انتخاب
1401/03/03
18:31
♦️وزیر خارجه عربستان: پیشرفت در مذاکرات با ایران حاصل شده است، اما کافی نیست 🔹وزیر خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که پیشرفت در مذاکرات با ایران حاص...

♦️وزیر خارجه عربستان: پیشرفت در مذاکرات با ایران حاصل شده است، اما کافی نیست🔹وزیر خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که پیشرفت در مذاکرات با ایران حاصل شده است، اما "کافی نیست". وی در ادامه گفت: دست عربستان سعودی به سوی تهران دراز است.جزئیات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲qLr


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0