آواتحلیل
1399/10/29
09:29
#بررسی_گزارش_کدال #بالبر 📌 بالبر که سال مالی منتهی به شهریور دارد دوره ۳ ماهه سال جاری را با سود ۳۴ ریالی به ازای هر سهم به پایان رساند که ۱۰ د...

#بررسی_گزارش_کدال #بالبر📌 بالبر که سال مالی منتهی به شهریور دارد


دوره ۳ ماهه سال جاری را با سود ۳۴ ریالی به ازای هر سهم به پایان رساند که ۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

انتهای خبر

0
0