پارسیس تحلیل
1399/08/12
14:30
#خروج_حقیقی امروز در بخش خرید، 72 درصد خرید ها توسط حقیقی ها و 28 درصد توسط حقوقی ها انجام شد. در بخش فروش، 90 درصد فروش ها توسط حقیقی ها و 10 ...

#خروج_حقیقی
امروز در بخش خرید، ۷۲ درصد خرید ها توسط حقیقی ها و ۲۸ درصد توسط حقوقی ها انجام شد.
در بخش فروش، ۹۰ درصد فروش ها توسط حقیقی ها و ۱۰ درصد توسط حقوقی ها انجام شد.
امروز شاهد ورود ۸۷۹ میلیارد تومان پول حقوقی (یا خروج حقیقی) به (از) بازار بودیم.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0