سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1399/11/12
10:11
واحصا در مورد واحصا برخی نگرانی داشتند در مورد بسته شدن سهم دلیل بسته شدن این رشد اخیر است که سازمان گیر میده به بازیگران اینچنینی که سهم را بالا...

واحصا


در مورد واحصا برخی نگرانی داشتند در مورد بسته شدن سهم


دلیل بسته شدن این رشد اخیر است که سازمان گیر میده به بازیگران اینچنینی که سهم را بالا میبرند


نگرانی نداره به هدف خواهد رسید ولی طبق مطلب میشه عمل کردانتهای خبر

0
0