کدال۳۶۰
1399/08/29
17:54
#دتماد اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت تولید مواد اولیه داروپخش ▪️ شرکت تولید مواد اولی...

#دتماد


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت تولید مواد اولیه داروپخش▪️ شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۲,۹۹۹ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴۹٪ افزایش داشته است▪️ «دتماد» با سرمایه ثبت شده ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۴۹۹,۷۴۵ میلیون ریال سود محقق کرده است.۱۳۹۹-۰۸-۲۹ ۱۷:۵۴:۵۱ (۶۹۴۰۲۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0