بتاسهم
1401/02/20
18:32
بررسی_گزارش_کدال #خدیزل ✅ بهمن دیزل دوره 12 ماهه سال جاری را با سود خالص حدود 990 میلیارد تومانی معادل 124 تومان سود به ازای هر سهم به پایان رسان...

بررسی_گزارش_کدال #خدیزل✅ بهمن دیزل دوره ۱۲ ماهه سال جاری را با سود خالص حدود ۹۹۰ میلیارد تومانی معادل ۱۲۴ تومان سود به ازای هر سهم به پایان رساند که ۱۴۳ درصد بیشتر از سال قبل است.✅ درآمد شرکت در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان بوده که ۳ برابر سال گذشته است. حاشیه سود ناخالص ۵۲ درصد گزارش شده که این عدد در سال قبل ۶۳ درصد بوده است.✅ شرکت در فصل زمستان ۱۲۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته که ۴۷ درصد بیشتر از تابستان است. سود خالص شرکت در پاییز حدود ۴۹۰ میلیارد تومان بوده است که رکورد بیشترین سود خالص فصلی نیز محسوب می شود و نسبت به فصل تابستان ۵۳ درصد رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص پاییز و زمستان به ترتیب ۵۴ و ۵۲ درصد گزارش شده است. سود هر سهم شرکت در بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب ۴۰، ۱۸۲ ،۴۰۱ و ۶۱۵ ریال بوده است📉 قیمت سهم در محدوده ۱۰ هزار تومان معامله می شود و بازدهی سه ماهه آن +۵۶ درصد بوده است ...انتهای خبر

0
0