حامیان بورس ایران
1400/01/16
12:34
✅ #خزامیا رنج مثبت + آخر وقت خزامیا از جمع آوری کامل صف فروش تا صفر تابلو با سرانه قوی خریدار حقیقی 😊

✅ #خزامیارنج مثبت + آخر وقت خزامیا از جمع آوری کامل صف فروش تا صفر تابلو با سرانه قوی خریدار حقیقی 😊انتهای خبر

0
0