بورس۲۴
1401/05/13
21:23
«خبنیان»از انعقاد قرارداد مهم گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت بنیان دیزل از فروش قطعی ۴۵ دستگاه کامیون کشنده بنز آکسور مدل ۱۸۴۲ سفید رنگ رخش خودرو (۵۴۹۰کاماز) تیپ اتوماتیک ساخت کشور ایران سال ساخت ۱۴۰۱ صفر خشک خبر داد.

«خبنیان»از انعقاد قرارداد مهم گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت بنیان دیزل از فروش قطعی ۴۵ دستگاه کامیون کشنده بنز آکسور مدل ۱۸۴۲ سفید رنگ رخش خودرو (۵۴۹۰کاماز) تیپ اتوماتیک ساخت کشور ایران سال ساخت ۱۴۰۱ صفر خشک خبر داد.


شرکت بیان نمود طرف قرارداد شرکت کرمان موتور می باشد.


همچنین شرکت در خصوص جزئیات قرارداد بیان کرد خودروهای موضوع این قرارداد ظرف مدت ۳۰ روز کاری پس از واریز پیش پرداخت و گشایش و ابلاغ اعتبارات اسنادی به شرکت بنیان دیزل، به خریدار تحویل داده خواهد شد. ضمانت اجرائی پیش بینی شده در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در مورد تاخیر فروشنده در تحویل، اجرا خواهد شد.۲- تحویل کامیون ها به خریدار یا نماینده رسمی و قانونی وی که دارای وکالتنامه رسمی از جانب خریدار می باشد و یا اشخاصی که از طرف خریدار معرفی و برای آنها سند صادر گردیده است با ارائه اصل وکالتنامه و قرارداد و کارت شناسائی معتبر انجام می گیرد.


نحوه تسویه :خریدار مکلف گردید ظرف ۴۸ ساعت پس از انعقاد قرارداد مبلغ نوزده میلیارد و پانصد میلیون تومان نقدا به حساب واریز نماید. در مورد مابقی ثمن معامله به مبلغ سیصد میلیارد تومان، خریدار می بایست نسبت به گشایش تعداد ۴ فقره اعتبار اسنادی داخلی ریالی غیر قابل برگشت به سررسیدهای ۳و۶و۹و۱۲ ماهه بر اساس مفاد مندرج در قرارداد نزد بانک خود و به ذینفعی فروشنده ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز کاری اقدام و ترتیب ابلاغ آنها را به فروشنده از طریق بانک فروشنده پیگیری و فراهم نماید.

خبنیان
انتهای خبر

0
0