کدال۳۶۰
1400/02/01
09:04
#ثجنوب #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 از محل واگذاری پرو...

#ثجنوب


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ از محل واگذاری پروژه های خود ۱۶۷,۴۲۲ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۵٪ افزایش داشته است▪ ثجنوب با سرمایه ثبت شده ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ ۲۷۹,۵۵۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۱۴۹٪ رشد داشته است۱۴۰۰-۰۲-۰۱ ۰۹:۰۴:۵۲ (۷۳۸۶۶۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0