سیگنال یاب روزانه
1399/09/30
14:27
#قسم_میخورم اگر به معاملات چند روزه این سهم نگاه کنین، با تمام سرمایه این سهم را خریداری خواهید کرد

#قسم_میخورم اگر به معاملات چند روزه این سهم نگاه کنین، با تمام سرمایه این سهم را خریداری خواهید کرد


انتهای خبر

0
0