سبدگردان آرمان اقتصاد
1399/10/28
22:18
#رصد_بازار بیشترین بازدهی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا کنون توجه: جدول بالا صرفا بر اساس اطلاعات آماری است، برای خرید و فروش نکات بیشتری باید مد نظر قرا...

#رصد_بازار


بیشترین بازدهی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا کنونتوجه:


جدول بالا صرفا بر اساس اطلاعات آماری است، برای خرید و فروش نکات بیشتری باید مد نظر قرار بگیرد#کدما #بپارس #غدام #شسینا #شصفها🍂🍂🍂


➖➖➖➖➖➖➖➖


۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۲۲:۱۸


➖➖➖➖➖➖➖➖


شرکت سبد گردانی آرمان اقتصاد
انتهای خبر

0
0