آواتحلیل
1400/04/13
09:28
📌مقایسه فروش فصلی فولاد خوزستان #فخوز درآمد فخوز در بهار 120 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرده است... Hamfekran.com

📌مقایسه فروش فصلی فولاد خوزستان #فخوزدرآمد فخوز در بهار ۱۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرده است...Hamfekran.com
انتهای خبر

0
0