یادداشت‌های سعید درخشانی
1399/08/18
11:55
تحلیل ها و نوشته هایی که ارائه میشوند در گروه های مختلف چیزی را در مورد بازارها عوض نخواهند کرد ولی در مورد شخصیت نگارنده حرف های زیادی خواهند گفت ...

تحلیل ها و نوشته هایی که ارایه میشوند در گروه های مختلف چیزی را در مورد بازارها عوض نخواهند کرد ولی در مورد شخصیت نگارنده حرف های زیادی خواهند گفت ، مثل صداقت ، علم ، مثل دقیق بودن ، شرافت ، عدالت ، شعور و ..


انتهای خبر

0
0