بورس۲۴
1399/08/18
08:37
قند لرستان افزایش نرخ فروش گرفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت قند لرستان اعلام داشت نرخ فروش ۷۰ درصد محصول ،جهت عرضه به صنوف و صنایع با توجه به افزایش هزینه های تولید از قبیل کیسه ،مواد شیمیایی،قطعات و لوازم مصرفی و ... برای هر کیلوگرم ۷۳.۰۰۰ ریال درب کارخانه تعیین و بشرح ذیل قابل اجرا خواهد بود: بر اساس تبصره ۱ بند ۳ دستور چهارم ابلاغیه مصوبه کارگروه تنظیم بازار ، مبلغ ۵.۰۰۰ ریال از نرخ فوق به دولت تعلق داشته و نرخ قابل ثبت و عمل برای کارخانه ها به ازای هر کیلوگرم ۶۸.۰۰۰ ریال خواهد بود.ضمنن شرکت مکلف است حداقل ۳۰ درصد از محصول خود را با همان نرخ ۶۳.۰۰۰ ریال عرضه دارد .


انتهای خبر

0
0