سهامیاب - آموزش بورس
1401/01/27
08:19
#انبوه‌سازی ✍🏻در گروه انبوه‌سازی مسیر نمادها متفاوت است و آنهایی که بازیگران بهتری دارند، تحرکات بهتری را تجربه می‌کنند. 🌃از #ثتران آغاز می‌کنیم...

#انبوه‌سازی✍🏻در گروه انبوه‌سازی مسیر نمادها متفاوت است و آنهایی که بازیگران بهتری دارند، تحرکات بهتری را تجربه می‌کنند.🌃از #ثتران آغاز می‌کنیم که با رشد ۲۵ درصدی در یک قدمی مقاومت ۳۵۰ تومانی قرار گرفته است. نکته قابل توجه اما افزایش حجم معاملات در روز‌های گذشته است. به نظر ثتران با رسیدن به نقطه یاد شده و پس از استراحت کوتاهی به رشد خود ادامه دهد.🌇در سوی دیگر #ثاخت را داریم که کماکان درگیر مقاومت نخست خود در سطوح ۲۲۰ تومان است. بنابراین ثاخت برای رویت قیمت‌های ۲۵۰ تومانی نیاز به گذر مقاومت یاد شده دارد.🏙اما در #ثبهساز هم روند معاملات بد نیست. این سهم در حال تکمیل شاخه F از یک دیامتریک الماسی است. لذا با توجه به لزوم همپوشانی شاخه F با D به نظر می‌رسد ثبهساز راه همواری برای دستیابی به هدف ۱۶۵ تومانی داشته باشد.🌇و در آخر اشاره به #ثپردیس داشته باشیم که عرضه‌ها در آن باعث عقب‌نشینی قیمت تا محدوده ۳۵۰ تومانی شده است. از این رو می‌توان ثپردیس را برای یک رشد ۳۰ درصدی در پایین‌های احتمالی (۳۱۵ تومان) با حد ضرر ۱۰ درصدی برای بررسی‌های بیشتر مد نظر داشت.✅ 📊👈سهام یابانتهای خبر

0
0