پایگاه خبری انتخاب
1399/09/06
11:28
روحانی: 🔹هیچ کشوری در منطقه نمی‌توانست مانند ایران در جنگ ۳ ساله اقتصادی بایستد و پیروز شود 🔹آن‌هایی که این جنگ را به راه انداختند، چند هفته دیگر ...

روحانی:


🔹هیچ کشوری در منطقه نمی‌توانست مانند ایران در جنگ ۳ ساله اقتصادی بایستد و پیروز شود🔹آن‌هایی که این جنگ را به راه انداختند، چند هفته دیگر به زباله دان تاریخ ریخته می‌شوند🔹 ایران می‌تواند نیازمندی‌های منطقه و حتی جهان را در برخی از موارد ارزان‌تر و راحت‌تر تامین کندجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲ScB


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0