بتاسهم
1401/03/22
09:57
#وکبهمن به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1401/04/04 ادامه می یابد.

#وکبهمن به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر،


تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ادامه می یابد.انتهای خبر

0
0