احسان زمانی (سهام و فارکس)
1399/08/06
10:59
#شاخص_کل با اینکه بازار از حالت تحلیل پذیر به واسطه ریزش دستوری و عدم تمایل یا توانایی به جمع کردن بازار خارج شده ولی محتملترین سناریو برای وضعیت ...

#شاخص_کل


با اینکه بازار از حالت تحلیل پذیر به واسطه ریزش دستوری و عدم تمایل یا توانایی به جمع کردن بازار خارج شده ولی محتملترین سناریو برای وضعیت فعلی شاخص کل میتونه به این شکل باشه که از یکی از سطوح ۱۲۸۸۰۰۰ یا ۱۲۱۰۰۰۰ واحدی با تکمیل موج جی از دیامتریک برگرده.... این دیامتریک میتونه ایکس موج منفرد یا موج عا از یک کارکشن باشه


پ ن: درجه امواج بر اساس نظر نیلی تعریف شده است
انتهای خبر

0
0