کانال کدال
1399/10/29
12:19
📊 نماد : شاروم 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: پتروشيمي اروميه ✅ تمام درصد های گ...

📊 نماد : شاروم📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : پتروشیمی ارومیه✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔼(۸۷+٪)


از مبلغ ۷۲۰,۱۵۳ میلیون ریال به مبلغ ۱,۳۴۳,۷۶۴ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۸۳٪)


از مبلغ ۱۷۴,۱۲۴ میلیون ریال به مبلغ ۳۱۹,۴۲۶ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔽(-۱۹٪)


تحقق سود ۴۵۶ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ ۵۷۲ ریال می باشد.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۳۶٪)


علت عمده این افزایش ، افزایش سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها می باشد.💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۸۰٪)


علت عمده مربوط به افزایش پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها است.💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۱۴٪)
🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۷۲٪)


علت: افزایش جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #شاروم #صورت_مالی_۹ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۰:۵۹:۰۱ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0