کدال۳۶۰
1400/01/16
12:59
#وسمحال آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری استان چهار محال و بختیاری 1400-01-16 12:59:47 (734025) ➖➖➖➖⬇️⬇...

#وسمحال


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری استان چهار محال و بختیاری۱۴۰۰-۰۱-۱۶ ۱۲:۵۹:۴۷ (۷۳۴۰۲۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0