یادداشتهای تحلیلی ذوالغاری و سپیانی
1399/08/12
09:52
دو نوع بازار منفی داریم یکی هجوم فروشنده یکی نبود خریدار اولی با هر خریداری باز هم منفی است دومی با هر خریداری سریع مثبت بنظر میرسد منفی امروز...

دو نوع بازار منفی داریم


یکی هجوم فروشنده


یکی نبود خریدار


اولی با هر خریداری باز هم منفی است


دومی با هر خریداری سریع مثبت


بنظر میرسد منفی امروز بازار مخصوصا در نمادهای اصطلاحا بنیادی از نوع دوم است ...انتهای خبر

0
0