نوآوران امین
1399/10/07
09:33
صنایع جوشکاب یزد (#بکاب) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ✅افزایش ۵۴.۷۴ درصدی ف...

صنایع جوشکاب یزد (#بکاب)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱✅افزایش ۵۴.۷۴ درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۲۴.۶۸ درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با آذر ۱۳۹۸


✅رشد ۶۸.۶۵ درصدی فروش ۳ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0