بتاسهم
1399/10/04
10:40
افتتاح ۵ طرح پتروشیمی با حضور روحانی پتروشیمی (الفین) و گوگردزدایی ایلام، پتروشیمی (سولفات پتاسیم) ارومیه و پتروشیمی هگمتانه با دستور رئیس جمهور ا...

افتتاح ۵ طرح پتروشیمی با حضور روحانی


پتروشیمی (الفین) و گوگردزدایی ایلام، پتروشیمی (سولفات پتاسیم) ارومیه و پتروشیمی هگمتانه با دستور رییس جمهور افتتاح شد.انتهای خبر

0
0