سبدگردان آرمان اقتصاد
1399/11/12
11:34
#رصد_بازار #فخاس آیا به حمایت واکنش مثبت نشان می دهد؟ (صرفا جهت بررسی) 🍂🍂🍂 ➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۱:۳۴ ➖➖➖➖➖➖➖➖ شرک...

#رصد_بازار


#فخاس


آیا به حمایت واکنش مثبت نشان می دهد؟(صرفا جهت بررسی)


🍂🍂🍂


➖➖➖➖➖➖➖➖


۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۱:۳۴


➖➖➖➖➖➖➖➖


شرکت سبد گردانی آرمان اقتصاد
انتهای خبر

0
0