مهدی رضایتی
1400/09/02
15:40
#تجلی چند محاسبه سرانگشتی: برای تکمیل کل طرح های تجلی به 340 میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز داریم که سهم تجلی 129 میلیون دلار خواهد بود. اگر 50 د...

#تجلیچند محاسبه سرانگشتی:برای تکمیل کل طرح های تجلی به ۳۴۰ میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز داریم که سهم تجلی ۱۲۹ میلیون دلار خواهد بود. اگر ۵۰ درصد انحراف در نظر بگیریم سهم آورده تجلی ۱۹۳ میلیون دلار خواهد بود.سهامدار در ابتدا ۲۴۰ میلیون دلار تجلی را میخرد (که ۱۲۰ میلون دلار آن نقد موجود در شرکت است) و طی دوره هم ۶۴ میلیون دلار برای تکمیل پرداخت می کند. پس خالص سرمایه گذاری ۳۰۴ میلیون دلار است.تجلی در سررسید سه ساله ۱۲۷ میلیون دلار سود دارد .ارزش در سررسید را ۸۸۶ میلیون دلار تخمین میزنیم.اگر ۸۸۶ میلیون دلار را با نرخ ۳۰ درصد تنزیل کنیم (که برای مبنای ارزی رقم بسیار بزرگی محسوب می شود)، ارزش فعلی آن ۴۰۳ میلیون دلار خواهد بود.با این نگاه محافظه کارانه بنظر می رسد قیمت ۱۰۰ تومانی عرضه ۴۰ درصد زیر ارزش است. البته با مازاد ارزش صفر هم ۳۰ درصدی بازدهی ارزی خواهد داشت.در این محاسبات بهای پرداختی اولیه بابت درصد پیشرفت پروژه ها صفر لحاظ شده است. اتکای محاسبات به خوش حساب بودن معدنی هاست اما ریسک تاخیر پروژه در ایران اجتناب ناپذیر است.انتهای خبر

0
0