کدال۳۶۰
1399/08/22
11:34
#کرمان تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان 🔹 زمان برگزاری: ساعت...

#کرمان


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۱۳۹۹-۰۸-۲۲ ۱۱:۳۴:۴۹ (۶۹۱۵۱۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0