بورس۲۴
1401/02/07
17:51
«رانفور» از عملکرد خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت خدمات‌انفورماتیک در مدت ۱ ماهه نخست ۱۴۰۱ حدود ۲۷۲ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

«رانفور» از عملکرد خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت خدمات‌انفورماتیک در مدت ۱ ماهه نخست ۱۴۰۱ حدود ۲۷۲ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود ۲۰۶ میلیارد تومان بود.


رانفوررانفور
انتهای خبر

0
0