کدال۳۶۰
1400/05/05
16:00
#ثجنوب #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/04/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 از محل واگذاری پرو...

#ثجنوب


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ از محل واگذاری پروژه های خود ۹۵,۵۸۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۷٪ کاهش داشته است▪ ثجنوب با سرمایه ثبت شده ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ ۱,۰۴۷,۲۵۹ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۱۰٪ رشد داشته است۱۴۰۰-۰۵-۰۵ ۱۵:۵۹:۵۹ (۷۷۷۴۵۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0