نوآوران امین
1399/09/20
12:22
سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان(#وسیستا) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 3264 درصدی درآمدهای عملیاتی 12...

سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان(#وسیستا)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۳۲۶۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۸۳۴,۹۹۶ میلیون ریال به مبلغ ۶۱,۷۲۶,۳۱۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۳۲۷۷ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۳۹۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0