بولتن اقتصادی
1399/09/16
18:55
افزایش مصرف خانگی گاز در کشور ▫️جولایی، مدیر دیسپچیگ شرکت ملی گاز: مصرف خانگی گاز به طور متوسط 40 میلیون مکعب افزایش پیدا کرده است و از 490 میلی...

افزایش مصرف خانگی گاز در کشور▫️جولایی، مدیر دیسپچیگ شرکت ملی گاز: مصرف خانگی گاز به طور متوسط ۴۰ میلیون مکعب افزایش پیدا کرده است و از ۴۹۰ میلیون به ۵۳۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

انتهای خبر

0
0