کانال کدال
1399/09/30
11:45
📊 نماد : پکویر 📑 موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه 🏭 شرکت: کوير تاير 🔸 سرمایه فعلی: 700,000 میلیون ریال 🔷 مبلغ افزایش سرمایه: 1,480,000 میلیون ر...

📊 نماد : پکویر📑 موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه🏭 شرکت: کویر تایر
🔸 سرمایه فعلی: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔷 مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۴۸۰,۰۰۰ میلیون ریال✅ درصد افزایش سرمایه: ۲۱۱ درصد🔰 منبع تامین افزایش سرمایه:◀️ از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۴۸۰۰۰۰ میلیون ریال
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#پکویر #افزایش_سرمایه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۱:۱۴:۴۷ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0