ایبنا
1399/11/12
10:13
📌پرداخت ۱۹۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان 🔸طی ۹ ماهه ۱۳۹۹ به ۷۶۳ شرکت دانش‌بنیان معادل ۱۹۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد ...

📌پرداخت ۱۹۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان🔸طی ۹ ماهه ۱۳۹۹ به ۷۶۳ شرکت دانش‌بنیان معادل ۱۹۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد که نسبت به نه ماهه ۱۳۹۸ معادل ۱۲۸ درصد افزایش


داشته است.🔹بیشترین تسهیلات طی ۹ ماهه ۱۳۹۹ از سوی بانک های صادرات به مبلغ ۳۵.۳ هزار میلیارد ریال ، ملت به مبلغ۳۳.۲ هزار میلیارد ریال و ملی به مبلغ ۳۰.۵ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.انتهای خبر

0
0