پارسیس تحلیل
1401/03/05
21:40
#تحلیل_تکنیکال #سامان ✅سامان به هدف دوم رسید 🔗برای مشاهده لطفا کلیک کنید https://parsistahlil.ir/c/1213 کانال تحلیلی پارسیس
انتهای خبر

0
0