بولتن اقتصادی
1399/09/23
08:32
سهام عدالت در سبد فیکس اینکام‌ها، «فیکس» می‌شود مصوبه مهم شورای‌عالی بورس: ▫️افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در بورس و اوراق بهادار ...

سهام عدالت در سبد فیکس اینکام‌ها، «فیکس» می‌شودمصوبه مهم شورای‌عالی بورس:▫️افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در بورس و اوراق بهادار از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان.▫️اختصاص ۵۰ درصد حد نصاب سرمایه‌گذاری در سهام باید به خرید سهام عدالتانتهای خبر

0
0