بورس۲۴
1401/03/02
09:31
بررسی عملکرد «دسبحان» در سالی که گذشت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت سبحان دارو در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۷۴۳ ریال سود با سرمایه۲۴۳ میلیارد تومانی محقق کرد .

بررسی عملکرد «دسبحان» در سالی که گذشت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت سبحان دارو در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۷۴۳ ریال سود با سرمایه۲۴۳ میلیارد تومانی محقق کرد .این شرکت فروش ۷۲۳ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده که رشد ۲۲ درصدی نیز داشت و در نهایت سود ناخالص شرکت در بازه زمانی مورد اشاره به ۳۰۲ میلیارد تومان بالغ گردید. گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ۲۵ درصد رسید.


دسبحان
انتهای خبر

0
0